Start

Välkommen till Birkehag Art!

Birkehag Art har sitt säte i Falun i Dalarna. Starten skedde 2007 då bolagets fastighetsförvaltning avyttrades och betoningen övergick till en mer konstnärlig karaktär med bildhantering, foto osv. Bland annat har en kollektion konstkort tryckts upp från akvareller till färdiga konstkort och sålts på Cypern.

 

 

Posters